Skip to main content
Tepcomp Group

Tepcomp vill ta ett fastare tag om medicinteknik

By 13.3.2020No Comments

Redaktör: Patrik Blomqvist

 

Tepcomp vill ta ett fastare tag om medicinteknik

Den finska kontraktstillverkaren har nyligen certifierats i enlighet med den medicintekniska ISO-standarden 13485:2016.

Finska Tepcomp har sedan början av fjolåret befunnit sig på en expansiv bana. Framför allt den estniska delen av verksamheten i Kuressaare, vars fabrik sedan ett år tillbaka befinner sig på en ny adress och har mottagit en rad investeringar.

Det senaste klivet för kontraktstillverkaren gäller inte enbart produktionsanläggningen i Estland, utan även fabriken i den finska staden Åbo. Fabrikerna har nämligen certifierats i enlighet med den medicintekniska ISO-standarden 13485:2016.

Ett stort kliv framåt, men händelsevis inte ett helt nytt sådant, säger Tepcomps vd Pekka Leppälä till Evertiq, vars verksamhet under 30 års tid har sysselsatt sig åt hälsoinriktade segment,

– Vi har tillverkat produkter åt ett flertal kunder inom den medicintekniska sektorn tidigare, och har då inte varit i behov av det här certifikatet. Men nu märker vi all oftare att våra äldre, nuvarande kunder – i kombination med att vi har nya kunder i vår pipeline – kräver den berörda certifieringen, säger Pekka Leppälä till Evertiq.

I dag tillverkar man på uppdrag från lokala kunder, men också i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien och i Singapore. Och med certifieringen i ryggsäcken får bolaget desto mer tyngd, som enligt Pekka ska bana väg för att tjäna ett betydligt större marknadsspektrum, och på sikt göra att området växer i den operativa verksamheten.

– Det medicintekniska segmentet utgör i dag 25 procent av vår verksamhet. Över tid borde den siffran kunna uppgå till 50 procent, säger Pekka Leppälä.

Enligt Pekka har kunskapen och den produktionsmässiga kapaciteten och kapabiliteten alltid funnits vid de båda sajterna. Trots detta ser vd:n ingen som helst anledning att dra i handbromsen rörande investeringar.

– Vi har i dag ett starkt team med kompetensen som behövs. I dag har totalt 125 personer som arbetar på bolaget, varav 60 är stationerade i Estland. Bara där har vi utrymmet att över tid klättra upp till en personalstyrka på 150 personer, säger Pekka Leppälä.

– Sedan har vi en stor investering på gång, men som jag inte kan kommentera närmare i dagsläget, avslutar Pekka Leppälä.

Läs mer
Kontakta oss!