KONTRAKTTILLVERKNING AV ELEKTRONIK (EMS)

Vår kundbas är en kombination av en mängd olika affärsområden. Här återfinns flera olika finska och internationella företag inom olika industrier. Vi är medvetna om attribut som är specifika för vissa affärsområden och i nära samarbete med våra kunder, implementerar vi skräddarsydda lösningar, som ofta även reflekterar idéerna som vårt design- och produktutvecklingsteam bidrar med.

Många av våra kundrelationer sträcker sig årtionden tillbaka, vilket är en fingervisning om funktionell, pålitlig och högkvalitativ kontrakttillverkning av elektronik. Vi följer våra kunders vardagsverksamhet aktivt och på nära håll, vilket hjälper oss att uppnå bästa möjliga resultat. Vi genomför en årlig undersökning för att ta reda på hur nöjda våra kunder är med vår service. Varje år utvärderas flexibiliteten inom vår verksamhet i en egen kategori.

Vi har som målsättning att kunna erbjuda en optimal service inom vår sektor. Detta manifesterar sig även via våra flexibla leveransmetoder, som omfattar projektleveranser såväl som prognosbaserade leveranser och bufferkapacitetsleveranser. Tillsammans med våra kunder etablerar vi ett försörjningssystem som passar kunden bäst.

Vi har moderna produktionslinjer i vår ESD-skyddade anläggning. Huvuddelen av maskineriet har förvärvats sedan år 2000. Tepcomp kan erbjuda hög parallell produktionskapacitet, som gör företaget till en betydande konkurrent, baserat på verksamhetsmässig pålitlighet och flexibilitet.

 Kontakta oss!

Sami NorppaAccount Director EMS
+358 40 515 4406
sami.norppa@tepcomp.fi

 Outsourcing

Att hitta en bra partner är viktigt för att säkerställa framgångsrik outsourcing och kostnadseffektivitet. Vi har kapaciteten att hjälpa våra kunder, även vad gäller stora och krävande volymer. Tepcomp erbjuder slutgiltig produktmontering såväl som förpackningstjänster. Dessutom har vi ett omfattande och brett nätverk för tillverkning av mekanik, metallplåt och plastdelar, så vi kan serva våra kunder på en mängd olika sätt.

 Kvalitet är en betydande faktor

Tepcomp uppfyller verksamhetsnormerna ISO9001 och ISO14000, som vi anpassade oss till 2004. Vi har systematiskt utvecklat vår personalkompetens via intern och extern utbildning, eftersom kvalitet är nyckelfaktorn inom vår verksamhet.

VÅR PRODUKTIONSPROCESS, DÄR ALLT INGÅR, INKLUDERAR EXEMPELVIS FÖLJANDE:

  • Anskaffning av material
  • SMT (Surface Mount Technology eller Ytmontering)-monteringslinjer som är lämpliga för olika typer av produktion
  • Andra inställningsprocedurer
  • Andra inställningsprocedurer
  • Lackering
  • Programmeringstjänster

  • Lagerautomatisering
  • Elektrisk testning
  • Mångsidig test- och inspektionsutrustning och AOI (Automatisk optisk inspektion)-utrustning

Kontakta oss!

FÖRNAMN *
EFTERNAMN *
EPOST *
TELEFONNUMMER

ÄMNE

MEDDELANDE