Project Description

SAMARBETE MELLAN AUDICO OCH TEPCOMP RESULTERAR I ÖMSESIDIG TOPPEXPERTIS

Audico Systems Oy är Finlands ledande producent av audiovisuella lösningar och tillverkare av utrustning. Tepcomp är en av Audicos tjänsteleverantörer för elektroniktillverkning, som även omfattar montering och paketering av kundutrustning. Pålitlighet, produktkvalitet och öppna verksamhetsmetoder har kommit att bli de stödjande pelarna för samarbetet.

Audicos styrka som projektleverantör av AV- och ljudsystem kan hittas i mångfalden för deras tjänster och produkter, tillsammans med åratals erfarenhet inom sektorn. För Audicos kunder, är specifika faktorer som är viktiga med systemen bland annat pålitlighet, lång användningstid och produktegenskaperna.  Tepcomp strävar efter att förverkliga dessa faktorer med all sin kraft.

“Vi tog ett strategiskt beslut att outsourca försörjningen av komponenter. Med andra ord koncentrerar vi oss numera på montering av produkter och använder förhandstillverkade komponenter”, berättar Jukka Kuronen, tillverkningschef hos Audico. “Kvalitet och pålitlighet för produkterna uppnås via nära samarbete med underleverantörer. Ända från början har Tepcomp varit en bra och flexibel partner. Vårt samarbete har gradvis fördjupats, i fråga om exempelvis nya produkter.”

Startskottet för samarbetet var Parlamentsbyggnaden                          

Det huvudsakliga användningsområdet för Audicos system är större hörsalar och möteslokaler, hotell, restauranger, köpcentrum, affärslokaler, teatrar, biografer, skolor och universitet, kyrkor, såväl som flera olika sport- och mässhallar. Ett av de mest omfattande projekten under de senaste åren var förnyandet av AV-systemet i Parlamentsbyggnaden.

“Vårt samarbete med Tepcomp inleddes vid starten av Parlamentsbyggnadsprojektet”, säger Kuronen. Han fortsätter: “I kammaren har varje parlamentsledamot en egen arbetsplats och skrivbord med en pekskärm, via vilken medlemmen kan följa händelserna när Parlamentet sammanträder, hämta information om frågorna som diskuteras och begära ordet. Tepcomp spelade en viktig roll och hade ett tungt helhetsansvar. Projektet var en framgång på alla sätt.”

Att bygga upp ett förtroende tar flera år. “Vår verksamhet är baserad på ett samarbete där behoven och driftsmetoderna för båda parterna måste tillgodoses”, förklarar Kuronen. “Med Tepcomp använder vi den så kallade ‘buffert’-modellen, vilket innebär att de också tar hand om anskaffning och förvaring av vissa varor. Hängivenhet är nyckeln till driftsmodellen och det har fungerat utmärkt.”

En av de viktigaste aspekterna för alla tjänsteleverantörer inom elektroniktillverkning är service. “Tepcomps attityd gentemot service gestaltar sig t.ex. i att de har haft förmåga att hantera situationer där efterfrågan överskrider de kontraktsbundna åtagandena på ett flexibelt sätt. Detta ger vår verksamhet en mycket efterfrågad flexibilitet.

Kontakta oss!

PROJECT DETAILS

Sami Norppa
Account Director EMS
+358 40 515 4406
sami.norppa@tepcomp.fi

PROJECT

Audico