DSA BreathPass™ analysinstrumentet

Det finska företaget Deep Sensing Algorithms Oy (DSA) har utvecklat en unik DSA BreathPass™ -enhet för testning av COVID-19. Det handhållna analysinstrumentet upptäcker Covid-19-viruset i utandningsluften och diagnosen är klar på några sekunder.

Hösten 2020 tecknade Tepcomp ett samarbetsavtal med DSA och kommer att ansvara för tillverkningen av utrustningen. Tillverkning av vårdutrustning är Tepcomps kärnkompetens och företaget har ISO 13485-certifikat, som krävs för tillverkning av medicintekniska produkter.

”Tepcomp har många decenniers erfarenhet och ett gott rykte inom utrustning för vård. Tillverkningen av BreathPass -enheten har krävande arbetssteg och känslig teknik, men vi har fullt förtroende för Tepcomps expertis och efterlevnad av strikta kvalitetskrav, säger Pekka Rissanen, VD för DSA.

Sedan hösten har Tepcomp varit involverad i produktionen av en ny enhet och NPI-processen (New product introduction), under vilken prototypen bearbetas för produktion till en slutprodukt.

Med BreathPass™ är COVID-19-testning snabbare, mer flexibel och betydligt billigare. Enhetens genomsnittliga provtagningstid är 15 sekunder och systemet är klart för en ny person varannan minut. BreathPass™ bygger på en teknik som utvecklats av professor Risto Orava, där analysinstrumentets nanosensorer identifierar egenskaperna i människans utandningsluft. Mätdata överförs till molntjänsten via telefonapplikationen och testresultatet är klart på några sekunder.

Användningen av BreathPass™ är utformad för att vara enkel, snabb och säker. Det som också gör enheten banbrytande är att samma analysinstrument sannolikt kommer att användas i framtiden för att upptäcka andra sjukdomar vid utandning.

”Tepcomp vet hur man tillverkar enheter kostnadseffektivt och deras kapacitet är också tillräcklig för stora satser. Det är viktigt att vi har förmågan att öka kapaciteten flexibelt och med ett snabbt schema, säger Rissanen. 

”Tepcomp har många decenniers erfarenhet och ett gott rykte inom utrustning för vård. Tillverkningen av BreathPass ™ -enheten har krävande arbetssteg och känslig teknik, men vi har fullt förtroende för Tepcomps expertis och efterlevnad av strikta kvalitetskrav.”

”Tepcomp vet hur man tillverkar enheter kostnadseffektivt och deras kapacitet är också tillräcklig för stora satser. Det är viktigt att vi har förmågan att öka kapaciteten flexibelt och med ett snabbt schema.”