PRODUKTUTVECKLING & DESIGN

Tepcomp har befunnit sig i förgrunden inom den ständigt föränderliga LED-industrin sedan 1997 och är en erkänd pionjär inom området. De skräddarsydda LED-kundlösningarna som vi erbjuder är i stor utsträckning baserade på vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket skiljer oss från mainstreammarknaden.

Ett produktutvecklings- och designteam är ett strategiskt val för vårt företag. För närvarande står LED-teknologin och användningen av denna inför ett genombrott. Nya generationer kommer ut på marknaden med allt större hastighet och normer håller på att skapas. Vår roll i denna förändring är att stödja våra kunder. Vårt produktutvecklingsteam har ett finger med i nästan alla våra LED-projekt. Omfattande praktisk erfarenhet har gett oss en insikt, med vilken vi på grund av bättre designer har fått förmåga att implementera många tillverkningstekniska lösningar på ett mera kostnadseffektivt och förnuftigt sätt.

 Kontakta oss!

Timo LautanalaPMP, R&D and Project Manager
+358 40 175 9335
timo.lautanala@tepcomp.fi

Hos Tepcomp återfinns tillverkningen och produktutvecklingen under samma tak

När den är som bäst, är produktutvecklingen en pågående process, som baseras på samarbete. Det innebär en odiskutabel fördel för Tepcomp att deras produktutveckling ligger under samma tak som produktionsanläggningen. Genom att hålla dessa två områden inom nära räckhåll, kan vi skapa kundlösningar som är designade för att uppnå mera kostnadseffektiv verksamhet. Vår produktutveckling, utöver LED-produkter, fokuserar även på utveckling av tillverkningsmetoder. Vårt produktutvecklings- och designteam erbjuder även produkttesttjänster, där vi utvärderar kvaliteten och effektivitetsfaktorerna för produkterna.

Personal med kunskap och erfarenhet

Omsättningen för vår personal är mycket låg och kunskapen inom fältet har ackumulerats under flera årtionden. Vi besitter betydande erfarenhet inom olika verksamhetsområden, så vi förstår de individuella kraven för våra kunder.

NYCKELFAKTORER VAD GÄLLER KUNSKAP INOM PRODUKTUTVECKLING:

  • LED-expertis
  • LED-moduler
  • LED-strömkällor
  • Ombyggnad av produkter
  • Fordonselektronik

Tepcomp erbjuder ett riktigt alternativ till mainstreammarknaden. Tveka inte att kontakta oss och ta reda på mer!

KONTAKTA OSS!