Skip to main content

Kontraktstillverkning
av medicintekniska
produkter (EMS)

Kontraktstillverkare av medicintekniska produkter (EMS)

Medicintekniska produkter är en betydande del av den moderna sjukvården. Det är absolut nödvändigt att de tillverkas med stor omsorg och att hela tillverkningsprocessen är spårbar.

Tepcomp har tillverkat utrustning för hälso- och hälsovårdsteknik i över 30 år. Vi har all kunskap och kunnande som krävs för hela produktionsprocessen för krävande medicintekniska produkter. Tepcomp har framför allt blivit känt för kostnadseffektiv tillverkning av utrustning och överensstämmelse med stränga krav.

Inom modern hälso- och sjukvård måste utrustningarna vara de bästa inom sitt område när det gäller användbarhet och tillförlitlighet, samtidigt som de måste utformas och tillverkas på ett förmånligt sätt. Hälso- och sjukvården har inte råd med utrustningar som måste tas ur bruk på grund av haverier eller som äventyrar patientsäkerheten.

Våra tjänster:

 • planering av tillverkningsbarhet (NPI)
 • tillverkning av prototypserier
 • inköps- och anskaffningstjänster
 • design av testutrustning
 • elektroniktillverkningstjänster
 • tjänster för montering av slutprodukt
 • kundspecifik paketering
 • mellanlagring
 • optimerat logistikkoncept för kunden

På Tepcomp hittar du lämpliga tillverkningslösningar, oavsett om du använder den senaste tekniken eller en redan beprövad äldre lösning. Vi kan också hjälpa till med olika designutmaningar, till exempel att välja komponenter eller besluta om logistiklösningar. Med Tepcomps produktutveckling är du garanterad att din produkt optimeras för serieproduktion.

Tepcomp tillverkar bland annat mätinstrument, analysatorer, diagnostisk utrustning och terapiutrustning. Tepcomp är certifierad kontraktstillverkare av medicintekniska produkter och vi erbjuder ert företag en kostnadseffektiv montering samt anskaffningstjänster som alltid ger dig kvalitetsprodukter.

Eftersom vi även tillhandahåller logistiktjänster till våra kunder, blir ert ansvar endast att designa och sälja utrustningar. Vi tar hand om resten.

Lääketieteellisten laitteiden sopimusvalmistus (EMS)

Kontraktstillverkare med full service

Tepcomp är en kontraktstillverkare med full service när det gäller kretskort, elektrotekniska lösningar eller fullständiga medicintekniska produkter. Vår erfarenhet av att arbeta med globala aktörer och vårt heltäckande kvalitetssystem gör oss till en utmärkt partner vid tillverkningen av medicintekniska produkter av alla storlekar. De moderna automatmaskinernas kvalitet och hastighet säkerställer snabb och förstklassig produktion.

Godkännanden:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO13485
 • UL/ENEC

Tepcomp har åtagit sig att utveckla sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och i en allt mer ekologisk riktning.

Fabriken i Åbo värms upp med tre luft/vattenvärmepumpar på industrinivå och effektiv värmeåtervinning.

Kontakta oss!