VÅR HISTORIA

Historien om Tepcomp startade 1984 när Henry Sahonen och Heikki Mustonen grundade företaget Turun Elektroniikkapalvelu Oy. Duon hade lärt känna varandra via deras tidigare arbetsgivare, Teleste, där Henry var anställd som materialansvarig och Heikki som kvalitetskontrollant.

Båda var välbekanta med elektroniksektorn. Dessutom hade både det mod som krävs av driftiga personer för att våga implementera sina idéer. Kontrakttillverkning av elektronik var förstås ett verksamhetsområde som de båda trodde starkt på, vad gäller framtida betydelse och tillväxt.

Varsinainen liiketoiminta alkoi vuonna 1985. I praktiken inleddes inte affärsverksamheten förrän 1985. Den ursprungliga anläggningen bestod av en hyrd lokal på 100 m², som fördelades på två våningar på Vajossuontie 3, i Åbo. I deras lilla verkstad tillverkade duon sin första produkt för Wallac, som än idag är en av företagets kunder.

Henry Sahonen började som verkställande direktör för företaget. Företaget fick en energikick när en ny personalmedlem, Lenita Lund, ekryterades för tillverkningsavdelningen. Tillsammans med Lenita började företaget att anställa mer personal och inom två år uppgick personalstyrkan redan till fler än 10 anställda. Flera personer som anställdes under företagets första år, arbetar fortfarande på företaget. Under de inledande åren, bestod företagets första större investering av en lödmaskin.

I början förekom inget skiftarbete

I början tog vi bokstavligen med oss jobbet hem. Det fanns mycket att göra och få personer som kunde utföra arbetet. Dessutom utfördes många arbetsmoment, som numera är automatiserade, för hand. Ofta var bilens bagageutrymme fyllt med elektriska komponenter vid arbetsdagens slut och arbetet fortsatte sedan hemma. Hårt arbete gav avkastning och vår verksamhet utvecklades med inkomstflödet.
1987 utökades det växande företagets personalstyrka med ännu en person, Ulla Mustonen, Heikkis fru. Hon ansvarade för administrationen av det växande företaget. 1988 lämnade Henry Sahonen företaget och sålde sin andel till familjen Mustonen.

Vid slutet av 1980-talet led företaget av växtvärk. Huvudproblemet var otillräckligt lokalutrymme. Ulla och Heikki försökte aktivt att skapa ordning inne på anläggningen, som var överbelamrad med nya maskiner och anställda. Så företaget inledde byggnationen av en egen industrilokal på 500 m² i Oriketo. Samtidigt övergick Heikki från produktion till att koncentrera sig på hanteringen av företaget, med målet att säkra en ordentlig verksamhetsstruktur för företaget.

Utmaningar och stora kliv

Vid början av 1990-talet hade det sex år gamla företaget redan 20 anställda och hade börjat bli ett etablerat namn. Den nya verkstaden färdigställdes 1990 och Heikki hade massor av utvecklingsidéer för företaget. Han var nu mera övertygad än någonsin om att produktdesign på plats skulle stärka företagets ställning och få det att sticka ut på marknaden.

1991 inkorporerade Tepcomp sin egen designservice genom anställning av elektronikutvecklaren Juha Koivisto. Mer än tjugo år senare arbetar han fortfarande i företaget. Tillsammans med produktutveckling, började företaget att ta skräddarsydda produkter ett steg längre. Det gamla företagsnamnet, Turun Elektroniikkapalvelut, ändrades till Tepcomp Oy, vilket var enklare för kunderna och mera praktiskt när man fyllde i blanketter!

Hösten samma år devalverades den finska marken och året efter började den att flyta. De efterföljande åren var svåra för finska företag och det var inte heller lätt för Tepcomp, vars nya fabriksbyggnad finansierades av ett valutalån. I praktiken fördubblades företagets lån på pappret på grund av devalveringen, vilket vände företaget upp och ner i all hast.

Under hela 1992 och under början av det efterföljande året, reste Heikki Mustonen runt i Finland på jakt efter nya kunder. Det var en svår period, men det hårt ansatta företaget överlevde tack vare en bred kundbas som hade byggts upp inom olika industrisektorer. Krisen bevisade att en varierad kundbas är ett bra medel för att förhindra oväntade omständigheter. Denna lärdom och strategi har präntats in djupt i Tepcomps ledning än i dag.

Riktning: Ryssland

Trots att den ekonomiska krisen och det efterföljande kaoset inom finansvärlden kunde ha verkat vara ett oövervinneligt hinder för många, kunde den resursrika Heikki Mustonen förutspå framtiden. Under sina många kundbesök upptäckte han att det fanns en efterfrågan på traditionell manuell montering. På grund av den hårda priskonkurrensen i Finland kunde dock arbetet inte utföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Heikki hade siktet inställt på högre effektivitet i produktionskedjan och 1993 inleddes produktionen i Ryssland, i den lilla byn Wärtsilä, i form av underentreprenad. Lokalerna hyrdes av ett lokalt sågverk och inledningsvis användes produktionsutrustning från Finland, som transporterades till Ryssland. Ansvaret för den ryska verksamheten lades på Ullas bror, Sami Norppa, som övertalades av Heikki att anta en ny utmaning på andra sidan den östra gränsen.

Sami flyttade från Kuopio till Joensuu och därifrån besökte han Ryssland ungefär 2 000 gånger under de kommande åtta åren. Tillverkningsmaterialet för produkterna fraktades på väg till Joensuu. Därefter fraktades godset vidare av Sami på ryska vägar och han återvände sedan till Finland på kvällen med de färdiga produkterna. I början var det inte så enkelt, men under en tvåårsperiod lärde vi oss hur det nya landet fungerade och byråkratin i fråga om pappersexercis hanterades snart med professionell precision.

Tillverkningen i Ryssland ökade mycket snabbt och snart var så många som 50 personer av Wärtsiläs lilla befolkning på 3 000 anställda av Tepcomp. Lokalbefolkningen visade sin uppskattning för företaget och de ekonomiska fördelarna som regionen drog nytta av. I efterhand kan den ryska verksamheten mycket väl beskrivas som dynamisk.

Lanseringen av LED-verksamheten

När det gällde nyckelbeslut, valde Heikki Mustonen en centraliserad ledningsstil, även om han noggrant lyssnade på de anställdas åsikter. Under sin tid som chef lärde sig Heikki att ta snabba beslut och hantera förändringar på ett lämpligt sätt. År 1997 innebar en viktig milstolpe, som valde den nya inriktningen som företaget skulle anpassa sig till. Tepcomp inledde utvecklingen av LED-produkter, för vilka Heikki Mustonen hade höga förväntningar.

Den allra första LED-kundlösningen bestod av fram- och baklyktor för cyklar. Längre fram tillhandahöll Tepcomp produkter som sidoblinkers för bilar, som till stor del utvecklades av Tepcomps egna designteam. Produktdesign- och utvecklingsenheten fungerade som en användbar partner för många kunder, eftersom det finns få likheter mellan konventionella glödlampor och LED-teknologin. Samma år anställdes den första heltidsinköparen av företaget.

På 1990-talet utfördes ytmontering i stor utsträckning för hand hos Tepcomp. 1998 lades industriverkstaden i Oriketo ut till försäljning på grund av platsbrist. Nya lokaler hittades på Virusmäentie 65, som erbjöd större golvutrymme och bättre förutsättningar för nya maskiner. Följande år införskaffade företaget en Mydata-ytmonteringsmaskin, såväl som en Reflow-brännare. Inledningsvis sattes maskinen i tvåskiftsdrift och hela personalen studerade hur den fungerade. Maskinen fick i praktiken aldrig vila!

2000-talet – tid för investeringar

Tidigt på 2000-talet drabbades Finland av Internetfeber. På ömse sidor av millenniumskiftet prisades ’den nya ekonomin’ högljutt av sina förkunnare och när IT-bubblan sprack, spred sig svallvågorna även till elektronikindustrin.

Den här gången drabbades inte Tepcomp lika hårt av den ekonomiska nedgången som ett årtionde tidigare. Det förekom betydande serietillverkning efter volym, men i mindre partier. Den räddande ängeln under båda nedgångsperioderna var faktumet att företaget inte var beroende av teleclusters. Vid millenniumskiftet gick det alltid bra för åtminstone någon av Tepcomps kundsektorer och verksamheten blomstrade.

Detta var även uppenbart på investeringssidan. För fem år sedan hade inte Heikki tagit sin tilltro till LED ur tunna luften. Proportionen av LED-produkter av den totala försäljningen hade ökat år efter år och vid början av 2000-talet hade de kommit att bli en ekonomiskt gångbar verksamhet. 2001 införskaffades en HEEB-monteringsmaskin för sammansättning av stand-baserade LED-produkter och flödeslödmaskinen byttes ut mot en ny. Under det följande året, införskaffades en andra Mydata-ytmonteringsmaskin, som tillsammans med en ökad produktionskapacitet innebar extra försörjningssäkerhet och flexibilitet.

Tepcomps verksamhet befann sig i ett stadium som innebar att företaget var tvunget att kliva uppåt ett steg, från statusen som ett litet företag. Ett sådant steg involverade att anpassa sig till olika kvalitetsnormer. Heikki var ansvarig för projektet och lyckades anpassa huvuddelen av produktionen efter kvalitetsnormerna ISO 9000:2000 och ISO 14001. 2003 tilldelades man ett certifikat för driftssystemet och en verksamhetsplan och teknologisk strategi för LED-produkter togs fram. Vid denna tidpunkt införde Tepcomp även ett kvalitetsövervakningssystem av egen design, en optisk inspektionsanläggning för LED-produkter.

De mera avancerade maskinerna på 2000-talet möjliggjorde ökad verksamhetseffektivitet, tillsammans med mera högutvecklade produktionskomponenter. Exempelvis utfördes tillverkningen av kretskort för LED-blinkers på bussar via mekanisk ytmontering. Tillverkningen i Ryssland fortsatte till i början av 2003, när vi på grund av strängare tullbyråkrati valde att lägga ner tillverkningen på andra sidan den östra gränsen. Med vårt nya maskineri hade vi nu förmåga att konkurrera på tillräckligt hög nivå i Finland och företaget påverkades inte ekonomiskt av nedläggningen av den ryska tillverkningsanläggningen.

Under 2000-talet fortsatte LED-verksamheten att växa, men under en lång tidsperiod förblev kontrakttillverkningen av elektronik den huvudsakliga inkomstkällan för företaget. LED-verksamheten stod för cirka 20 procent av omsättningen. Mycket pionjärarbete lades ner på LED-produkter, vilket gestaltades i olika prototyper. Man skulle kunna säga att Tepcomp var före sin tid inom LED-teknologi, när marknaderna ännu inte var redo för nya användningsområden. Nästan alla var intresserade, men kunderna vågade inte omfamna den nya teknologin för sina produkter ännu. Detta berodde ofta delvis på att exempelvis produktdesignen behövde ändras.

Tack vare de olika projekten, hade Heikki kommit att bli en verklig LED-guru och en eftertraktad talare på seminarier. Sami Norppa tog över som verkställande direktör för företaget 2004, eftersom Heikki koncentrerade sig på LED-projekt, vilket var en tydlig indikation på var den strategiska fokuseringen låg. Kontrakttillverkning och LED-produktförsäljningen separerades från varandra och ökade investeringar gjordes inom teknisk support, vilket var en viktig faktor – i synnerhet för LED-kundtjänsten.

2005 ändrades konteringsperioden för att överensstämma med kalenderåret. Samma år utbildades vår personal i blyfri tillverkning, vilket skulle användas för alla våra komponenter. 2006 införskaffade Tepcomp en ny flödeslödmaskin och Reflow-brännare för blyfri produktion. Samma år mottog Heikki och Ulla Mustonen en Millennium Award för avancerad LED-teknologi, som inte kunde ha varit mera välförtjänt i Finland.

LED-produkter, precis som all annan ny teknologi, behöver tid på sig innan genombrottet. Tepcomp introducerade de alla första LED-lamporna som var utrustade med deras egen lins på marknaden. Dessutom, på grund av det stora intresset som har uttryckts på industrimässor, har företaget lanserat en onlinebutik för kunderna, som specialiserar sig på LED-lampor. Dock bestod större delen av LED-tillverkningen av kundprodukter och projekt, som belysning för broar och byggnader. 2006 godkändes Tepcomp som medlem i nätverket ’LED Light for You’.

Samma år införskaffade Tepcomp sin första AOI (automatisk optisk inspektion)-enhet. Årliga affärsstrategier förbereddes. Företaget hade 35 anställda och en stor andel outsourcad personal.

2007 investerade man i nya maskiner. Den konventionella blybaserade flödeslödlinjen ersattes och monteringskapaciteten för stand-baserade LED-produkter ökades via inköpet av en Mydata-monteringsmaskin. 2008 införskaffades en Mydata-ytmonteringslinje och Reflow-brännaren för den äldre Mydata-ytmonteringslinjen byttes ut. 2008 var ett mycket intensivt år för Tepcomp och verksamheten växte explosionsartat, trots att en ekonomisk nedgång hade inletts.

Från ny styrka till ny tillväxt

Vid slutet av det förra årtiondet, började Heikki och Ulla Mustonen överväga pension och försäljning av företaget. Deras verksamhet hade varit givande, men hade också slitit hårt. Paret ville få in nytt blod för att höja företaget till nästa expansionsfas.

Ett förvärv 2010 innebar att företaget bytte händer. Den nya majoritetsägaren var Pekka Leppälä och minoritetsägaren var Uudenmaan Pääomarahasto. Flera andra kandidater visade också intresse för att ta över Tepcomp.

Heikki övervägde länge försäljningen av Tepcomp och flera kandidater för köpet intervjuades upprepade gånger. Det var hans önskan att Tepcomp skulle hamna i goda händer och att verksamhetens utveckling skulle spela en viktig roll även i framtiden. Heikki träffade Pekka Leppälä ett flertal gånger och blev övertygad om att han hade hittat rätt person.

Pekka hade nästan tio års erfarenhet av försäljning av pappersmaskiner över hela världen under bältet. Han hade haft en lång karriär hos Metso och var bland annat ansvarig för deras italienska försäljning och marknadsföring under en treårsperiod. Från Metso flyttade Pekka vidare till Finpro och var deras marknadsförings- och kommunikationschef. Hans roll var att hjälpa finska företag att etablera sig utomlands. Under en tidsperiod var Pekka dessutom verkställande chef och delägare i Entre Marketing. Pekkas tekniska bakgrund, goda ledningserfarenhet och kunskap inom internationell handel var de viktigaste attributen som ledde till att han vann kampen om att få ta över företaget.

Pekka Leppälä tog över som verkställande chef och styrelseordförande 7 april 2010. Pekka anställde Ulla under två månader och Heikki under sex månader för att säkerställa en framgångsrik övergångsperiod. I praktiken spenderade Heikki och Pekka sex månader ansikte mot ansikte i samma rum, när den ovärderliga kunskapen överfördes.

Den nya ledningen ledde till en förändring av företagets struktur och en ökning av personalstyrkan. För närvarande har Tepcomp runt 135 anställda. Företagets design- och utvecklingsenhet har förstärkts, de anställdas roller har specificerats och ytterligare investeringar i maskineri har gjorts. Den senaste SMD-produktionslinjen, Mydata SX100, installerades i juni 2011.

2011 flyttade företaget till nya, större lokaler på Kaurakatu 46, som tidigare hyste Teleste. Tepcomps spirituella arv fortsätter i samma lokaler där fröet såddes nära 30 år tidigare.

Olika innovativa öppningar inom LED-marknaden har skapat förutsättningar för framtida framgångar. Tepcomps personal lovar att nästa kapitel i historien kommer att vara mycket intressant.

Vill du veta mera? Ta kontakt med oss!

Kontaktinformation