Skip to main content

Kontraktstillverkning av
industrielektronik (EMS)

Kontraktstillverkare av industrielektronik (EMS)

Tepcomp Group är en ledande finländsk kontraktstillverkare av industrielektronik med kunder inom många olika branscher. Förutom finländska företag hittar man även många internationella företag.

Med trettio års erfarenhet har vi kunskap om olika branschers egenskaper och krav. Vi har implementerat krävande skräddarsydda lösningar på våra produktionsanläggningar i Åbo och Estland, som ofta även reflekterar vårt design- och produktutvecklingsteams idéer.

Industrielektronikutrustningars roll är att förbättra och underlätta människors arbete och liv. Förutom elektronik för produktionsutrustning, omfattar industrielektronik numera också olika kontroll- och övervakningssystem. Dessa produkter kan till exempel användas inom energiproduktion och energiöverföring, för kontroll av pumpar och andra motorer, eller i fordon och fastighetskontrollsystem.

Det som är gemensamt för produkterna är en växande efterfrågan på energieffektivitet, ökad produktivitet och ökad automatisering. Som ett resultat av detta integreras fler och fler komponenter relaterade till mätning, övervakning, datainsamling och kommunikation i enheterna. Ett viktigt gränssnitt i kommunikationen mellan mänsklig och programmerbar logik är det så kallade Human Machine Interface, som nuförtiden finns i nästan alla projekt.

Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IIoT) och kommunikation mellan maskiner har vuxit nästan explosionsartat. Elektronik- och kommunikationsmoduler har blivit permanenta på många platser där man inte var van att se dem tidigare.

Industrielektronikutrustning utsätts ofta i krävande verksamhetsmiljöer och förväntas fungera utan störningar i flera år, om inte årtionden. Därför är högkvalitativ design, liksom tillverkning i enlighet med krav och val av kvalitetskomponenter av största vikt.

Våra tjänster

 • planering av tillverkningsbarhet (NPI)
 • tillverkning av prototypserier
 • inköps- och anskaffningstjänster
 • design av testutrustning
 • elektroniktillverkningstjänster
 • tjänster för montering av slutprodukt
 • kundspecifik paketering
 • mellanlagring
 • optimerat logistikkoncept för kunden

Typiska tillämpningar för industrielektronik:

 • Lösningar för industriautomation
 • Byggbranschen, t.ex. övervakning och ”smarta” byggnader
 • Säkerhetsbranschen
 • Lösningar för energihantering
 • Kollektivtrafik, t.ex. övervakning av järnvägstrafik
 • Instrumentering och mätning
 • Hissar, rulltrappor och andra transportanordningar
 • Motorstyrning
 • Sändare och mottagare
 • Professionella verktyg, s.k. Power tools

Tepcomp strävar efter att erbjuda den bästa servicen i branschen. Förutom leveranssäkerhet är vi även kända för flexibla leveransmodeller.

Tepcomp strävar efter att erbjuda den bästa servicen i branschen. Förutom driftsäkerhet är vi kända för flexibla leveransmodeller, såsom projektleveranser och produktion som grundar sig på prognosmetoden och buffertmodellen.

Tepcomp har en lång och framgångsrik historia av tillverkning av industrielektronik. Vi anser att vi är rätt partner för dig när det kommer till att tillverka krävande produkter.

Tepcomp har åtagit sig att utveckla sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och i en allt mer ekologisk riktning.

Fabriken i Åbo värms upp med tre luft/vattenvärmepumpar på industrinivå och effektiv värmeåtervinning.

Kontakta oss!