Skip to main content

Tepcomp Group

Tepcomp Group har varit verksam sedan 1985 och är en ledande finländsk kontraktstillverkare för industrin. Som kontraktstillverkare av elektronik har vi fokuserat på LED-elektronik, medicinsk teknik och industrielektronik.

Över 30 års erfarenhet av krävande projekt har gjort oss till en av pionjärerna i branschen. Vår kundkrets består av både finländska och internationella företag från många olika industribranscher.

Med trettio års erfarenhet har vi kunskap om olika branschers egenskaper och krav. Många långvariga kundrelationer är ett bevis på en välfungerande, tillförlitlig och högkvalitativ kontraktstillverkning av elektronik.

Tepcomp Group har internationaliserats och vuxit kraftigt under 2010-talet. Vi levererar årligen cirka 7 000 kundleveranser till 100 kunder runt om i världen. Förutom fabrikerna i Åbo och Kuressaare (Estland) har Tepcomp försäljningskontor i Tyskland.

Båda våra produktionsanläggningar är kända för sina flexibla arbetsmetoder och sina avancerade tillverkningstekniker. Tepcomps fabriker har kapacitet att producera stora partistorlekar.

Tepcomp i korthet

  • En erfaren och innovativ kontraktstillverkare av elektronik
  • Pionjär inom LED-elektronik
  • Grundades 1984
  • Produktionsanläggningar i Åbo och Kuressaare
  • Cirka 7 000 kundleveranser till 100 kunder varje år
  • ISO 9001 kvalitetscertifikat, ISO 14001 miljöcertifikat
  • ISO 13485 kvalitetssystem för medicinteknik
  • Marknadsområde: Europa. Även direktexport till Asien.
  • Vår leveranssäkerhet är en av de högsta på marknaden för sektorerna high/mix volume-produktion
Produktionsanläggningen i Åbo Produktionsanläggningen i Kuressaare

För Tepcomp är ekonomisk och ekologisk effektivitet ömsesidigt stödjande mål. Vi har förbundit oss att följa principerna för hållbar utveckling och att utveckla vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Förutom i vår strategi återspeglas även miljövärden och återvinning i vår dagliga verksamhet.

I linje med vårt omfattande servicekoncept hanterar vi också design, testning, slutmontering av produkter och logistikuppgifter efter behov. Om så önskas levererar vi kundens produkter direkt till den valda försäljningskanalen i försäljningsförpackningar.

På basen av undersökning om kundnöjdhet uppskattar våra kunder särskilt Tepcomps serviceupplevelse, leveranssäkerhet och flexibilitet.

Tepcomps främsta konkurrensfördel är kompetent personal och vi har investerat mycket i våra anställdas tillfredsställelse och utveckling. Kunnig och motiverad personal i både Åbo och Kuressaare har förbundit sig till Tepcomps ledande värden och mätare: kundorientering, verksamhetens kvalitet och punktlighet.

Vårt mål är att erbjuda den bästa servicen i branschen och att designa och tillverka kvalitetsprodukter till kunderna. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan betjäna dig!

Certifikat

Verksamheten i Tepcomps produktionsanläggningar i Åbo och Estland styrs av ISO9001 kvalitetssystem och ISO14001 miljöstandarder. Vi har förbundit oss att tillverka medicintekniska produkter enligt ISO 13485 kvalitetssystem för medicinteknik.

På fabriken i Estland tillverkas produkter enligt UL- och ENEC-certifikat. UL är den nordamerikanska marknaden brand- och säkerhetsstandard för elektriska apparater och komponenter. ENEC är ett alleuropeiskt kvalitetscertifikat för elektronisk utrustning.

Tepcomp har åtagit sig att utveckla sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och i en allt mer ekologisk riktning.

Fabriken i Åbo värms upp med tre luft/vattenvärmepumpar på industrinivå och effektiv värmeåtervinning.

Produktionsanläggningen i Åbo

Tepcomps produktionsanläggning i Åbo kan leverera kvalitet och professionalism i alla steg som behövs för att tillverka modern elektronik, från mekanisk montering till kabeltillverkning. Fabriken är känd för sina flexibla tillverkningsmetoder och modern tillverkningsteknik. Våra kunder är vana vid Åbofabrikens snabba och smidiga service.

Vår erfarna inköpsavdelning hjälper till att välja de komponenter och material som behövs för produktionen och anskaffar dem kostnadseffektivt på uppdrag av kunden. Vår SMT-maskinmonteringslinje (Surface Mount Technology) tillverkar effektivt ytmonterad elektronik, vars höga kvalitet säkerställs med moderna 3D AOI optiska inspektionssystem. Vår tjänst inkluderar även montering av genomgående komponenter samt våg- och handledningsprocesser.

I linje med vårt heltäckande servicekoncept sköter vi också om design av testutrustning, testning, slutmontering av produkter och vid behov levererar vi kundens produkter direkt i försäljningspaket till önskad försäljningskanal.

Tepcomps produktionstekniska team stöder kunden under produktionen av nya produkter och vid testdesign. Vi producerar små prototyper smidigt och snabbt. Vi hjälper kunden vid eventuella förbättringar av produkttillverkningen för att säkerställa en effektiv och högkvalitativ produktion av faktiska produktpartier. Vi har tillräckligt stor kapacitet för att producera stora partistorlekar.

Vår professionella personal, det senaste Microsoft Dynamics affärssystemet och våra välfungerande processer säkerställer högkvalitativ tillverkning och leverans i rätt tid. Detta är en hederssak för oss.

Vår verksamhet styrs av ISO9001, ISO13485 och ISO14001 standarder. Vi följer värdena i den cirkulära ekonomin och svarar för vår egen del på utmaningarna med klimatförändringar och bristen på naturresurser.

Vår produktionsanläggning är utrustad med solpaneler, LED-belysning och värmeåtervinningssystem. Ansvarsfull användning av resurser samt minskning och återvinning av materialavfall är avgörande för vår verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster!

Produktionsanläggningen i Kuressaare

Tepcomps moderna fabrik i Kuressaare (Estland) erbjuder mångsidiga kontraktstillverkningstjänster för elektronik på ett kostnadseffektivt sätt. Fabrikens SMT-linje (Surface Mount Technology) gör det också möjligt att monta långa kretskort. Vår avancerade lödningsrobot säkerställer jämn kvalitet, och vi erbjuder även mekanisk montering. Vi erbjuder kostnadseffektivt små och medelstora serier.

Den snabba SMT-linjen i fabriken i Kuressaare kan flexibelt och effektivt hantera produktpartier i olika storlekar, från små mängder till stora beställningar. Kvaliteten säkerställs med en banbrytande automatisk optisk kontroll. IPC-certifierade inspektörer granskar dessutom ankommande och avgående produkter.

Vår IPC-a-610-certifierade och -utbildade anställda är kända för krävande monterings- och lödningsjobb. På produktionsanläggningen kan vi även tillhandahålla produktkontrolltjänster för eftermarknaden samt programmerings- och testtjänster. Vi utför bland annat säkerhetstester och halvautomatiska LED-produkttester för kunder.

Tepcomp erbjuder mycket flexibla och heltäckande logistiklösningar. Våra kunders produkter skickas dagligen direkt till slutanvändare runt om i världen. Fabrikens kvalitetssystem är standardiserat enligt ISO9001, ISO13485 och ISO14001 certifieringar, och en del av produkterna tillverkas enligt UL- och ENEC-certifikat.

På produktionsanläggningen i Kuressaare har vi förbundit oss att utveckla vår verksamhet i en allt mer ekologisk riktning. Allt avfall sorteras och återvinns av licensierade tjänsteleverantörer. Fabriken värms upp av en av de mest effektiva kraftvärmeanläggningarna i Estland som använder lokalt träflis. Man använder även energieffektiv LED-belysning i hela fabriken.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster!

Kontakta oss!