TEPCOMP OY

Tepcomp Group har verkat som kontrakttillverkare av elektronik under nästan 30 år. Utöver olika elektronikkontrakttjänster, har företaget specialiserat sig på utveckling och tillverkning av innovativ LED-belysning sedan 1997.

I framtiden är det Tepcomp Groups målsättning att använda sina expertkunskaper och starka marknadsposition på den växande LED-marknaden. Vi skulle därför vilja erbjuda våra unika expertkunskaper inom LED-teknik till fler företag och öka aktiviteten och intresset inom marknaden för LED-produkter och nyheter. Vårt företag fortsätter att arbeta med redan bekanta verksamhetsprinciper. Kvalitet, effektivitet, expertkunskap och ansvar för vår verksamhet är ytterst viktigt för oss.

Tepcomp Oy

Kaurakatu 46
20740 Turku
PL 52, 20251 Turku

Tel (02) 275 8300
Fax (02) 275 8310

office@tepcomp.fi


TEPCOMP I KORTHET

 • Tepcomp är en erfaren och innovativ kontrakttillverkare av elektronik
 • Pionjär inom LED-produkter
 • Tepcomp grundades 1984
 • Har varit privatägt och solvent under hela sin verksamhetsperiod
 • Huvudkontor och industrilokaler i Åbo och Kuressaare (Estland)
 • Företaget uppfyller högsta möjliga AAA-kreditvärdighet i Finland
 • Vi är även medlemmar av internationella Zhaga Association
 • Vi uppfyller kraven för kvalitetsnorm ISO 9001 och miljönorm ISO 14001
 • Våra kunder återfinns inom flera olika industrisektorer. Vi tillhandahåller över 100 kunder med över 3 000 leveranser varje år.
 • Direkt export: Singapore, USA, Storbritannien, Frankrike, Polen, Estland och Sverige
 • Vi exporterar över hela världen via mellanhänder, utöver den finska marknaden
 • Vi är medlemmar i Osram-nätverket ’LED Light for You’

Vill du veta mera? Ta kontakt med oss!

Kontaktinformation