TARINA

Tepcompin historia ulottuu kauas vuoteen 1984 saakka, jolloin Henry Sahonen ja Heikki Mustonen perustivat Turun Elektroniikkapalvelu Oy:n. Yrittäjäkaksikko tunsi toisensa aikaisemmalla työnantajallaan Telestellä, jossa Henry toimi materiaalipäällikkönä ja Heikki laatupäällikkönä.

Molemmat tiesivät elektroniikka-alasta paljon. Lisäksi molemmilta löytyi yrittäjille tyypillistä rohkeutta toteuttaa ideoitansa. Elektroniikan sopimusvalmistus oli tietenkin se alue, jonka merkitykseen ja kasvuun kumpikin uskoi vahvasti.

Varsinainen liiketoiminta alkoi vuonna 1985. Toiminta aloitettiin 100 m²:n vuokratiloissa Turussa Vajossuontie 3:ssa, jossa tilat olivat kahdessa kerroksessa. Pienissä tiloissa kaksikko valmisti ensimmäiset tuotteensa Wallacille, joka on edelleen yrityksen asiakkaita.

Henry Sahonen aloitti kaksikosta yrityksen toimitusjohtajana. Yritys sai lisäpuhtia toimintaansa, kun Lenita Lund napattiin näppäränä työntekijänä yrityksen tuotantoon. Lenitan vanavedessä alkoi yritykseen tulla uusia työntekijöitä ja kahdessa vuodessa yrityksen palveluksessa oli jo yli 10 työntekijää. Yrityksen ensimmäisinä vuosina aloittaneita työntekijöitä on edelleen useita yrityksen palveluksessa. Yrityksen alkuvuosina ensimmäinen iso investointi oli aaltojuotoskone.

Alkuun töitä tehtiin vuorotta

Alkuvaiheessa työt seurasivat sananmukaisesti töistä kotiin saakka. Tekijöitä oli vähän ja töitä paljon. Lisäksi elektroniikka-alalla tehtiin paljon käsityönä sellaisia toimenpiteitä, jotka tänä päivänä koneet hoitavat automaattisesti. Usein työpäivän päättyessä auton takakonttiin pakattiin elektroniikkakomponentteja ja jatkettiin töitä kotona. Kova työ tuotti tulosta ja toimintaa pystyttiin kehittämään tulorahoituksen turvin.
Vuonna 1987 kasvavan yrityksen vahvuuteen liittyi Heikin vaimo Ulla Mustonen. Hän vastasi kasvavan yrityksen hallinnosta. Vuonna 1988 Henry Sahonen lopetti yrityksen palveluksessa ja myi osuutensa Mustosen perheelle.

Yrityksellä oli 1980-luvun lopulla kasvukipuja, joista suurin oli tilat. Ulla ja Heikki yrittivät pontevasti tuoda jotain järjestystä yrityksen tiloihin, jotka olivat uusien koneiden ja ihmisten myötä ääriä myöten täynnä. Niinpä yritys aloitti oman 500 m²:n teollisuushallin rakennustyöt Orikedolla. Samalla Heikki siirtyi pois kokonaan tuotannosta ja keskittyi entistä enemmän yrityksen johtamiseen, jotta yritys saisi asianmukaiset puitteet toiminnalleen.

Haasteita ja isoja liikkeitä

1990-luvulle tultaessa kuusivuotiaalla yrityksellä oli jo 20 työntekijää ja se alkoi olla arvostettu yritys alalla. Uudet toimitilat valmistuivat vuonna 1990 ja Heikki oli täynnä ideoita yrityksen kehittämiseen. Heikki Mustonen oli tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että talon sisällä oleva tuotesuunnittelu vahvistaisi yrityksen perustaa ja olisi erottautumistekijä markkinoilla.

Vuonna 1991 Tepcomp lisäsi palveluvalikoimaansa suunnittelupalvelut ja palkkasi riveihinsä elektroniikkasuunnittelijaksi Juha Koiviston. Hän on edelleen kahdenkymmenen vuoden jälkeen yrityksen palveluksessa. Yritys alkoi tuotekehityksen ansiosta tehdä entistä pidemmälle räätälöityjä tuotteita. Turun elektroniikkapalvelut -nimi muutettiin Tepcomp Oy:ksi, joka oli helpompi asiakkaille ja mahtui lomakkeisiin paremmin.

Saman vuoden syksyllä Suomi joutui devalvoimaan markkansa ja seuraava vuonna markka päästettiin kellumaan. Seuraavat vuodet eivät olleet helppoja suomalaisille yrityksille ja sitä se ei ollut myöskään Tepcompille, jonka uuden tehdasrakennuksen rakentaminen tapahtui valuuttalainalla. Käytännössä devalvaation myötä yrityksen laina kaksinkertaistui paperilla, mikä muutti liiketoimintaympäristön kertaheitolla.

Koko vuoden 1992 ja seuraavan vuoden alkuosan Heikki Mustonen kiersi ympäri Suomea etsimässä uusia asiakkaita. Tämä aikakausi ei ollut helppo, mutta kitualista liiketoimintaa piti hengissä laaja asiakaskunta eri toimialoilta. Kriisi todisti sen, että laaja asiakaskunta oli hyvä lääke torjua yllättäviä tilanteita. Tämä oppi ja strategia on pysynyt vahvasti Tepcompin johdon mielessä tähän päivään saakka.

Suuntana Venäjä

Vaikka talouden romahdus ja sitä seurannut yrityselämän kaaos tuntui monelle ylitsepääsemättömältä niin kekseliäs Heikki Mustonen osasi peilata tulevaisuutta. Hän huomasi lukuisillaan asiakaskäynneillään, että kysyntää olisi perinteiselle käsiladonnalle. Kuitenkin tiukan hintakilpailun myötä kotimaassa työtä ei pystynyt Suomessa tekemään kannattavasti. 

Heikin suunnitelmat tähtäsivät entistä tehokkaampaan tuotantoketjuun ja vuonna 1993 käynnistettiin tuotanto Venäjällä pienessä Wärtsilän kylässä alihankintana. Tilat vuokrattiin paikalliselta sahalaitosyhtiöltä, johon aluksi siirrettiin käytettyjä tuotantokoneita Suomesta. Venäjän toiminnoista vastuun otti Ullan veli Sami Norppa, jonka Heikki houkutteli uusiin haasteisiin itärajalle. 

Sami muutti Kuopiosta Joensuuhun, josta hän kävi Venäjällä seuraavan kahdeksan vuoden aikana noin 2 000 kertaa. Valmistettavien tuotteiden materiaalit toimitettiin autolla Joensuuhun, josta Sami vei ne peräkärryllä Venäjälle ja tuli illalla takaisin Suomeen valmiiden tuotteiden kanssa. Alkuun toiminta ei ollut ihan näin helppoa, mutta kahdessa vuodessa opittiin toimimaan maan tavalla ja paperibyrokratia hoitui ammattimaisella tarkkuudella.

Tuotanto kasvoi Venäjällä hyvin nopeasti ja lopulta pienen Wärtsilän kylän 3 000:sta ihmisestä peräti 50:tä teki Tepcompille töitä. Paikalliset ihmiset arvostivat yritystä ja sen tuomaa taloudellista hyötyä alueelle. Näin jälkikäteen Venäjän toimintaa voi kuvailla hyvinkin dynaamiseksi.

LED-liiketoiminta alkaa

Mustosella oli isoihin päätöksiin liittyen keskitetty johtamistyyli vaikka hän kuuntelikin yrityksen työntekijöiden mielipiteitä harkiten. Toimitusjohtaja kautensa aika Heikki oppi tekemään nopeita päätöksiä ja reagoimaan muutoksiin oikeilla liikkeillä. Vuonna 1997 eteen tuli merkittävä virstanpylväs, joka saneli yrityksen toiminnalle uuden suunnan. Tepcomp aloitti LED-tuotekehityksen, johon Heikki Mustosen latasi suuret toiveet. 

Ensimmäiset LED-asiakassovellukset olivat polkupyörien etu- ja takavaloja. Lisäksi Tepcomp toimitti alussa muun muassa linja-autojen sivuvaloja, joiden suunnittelusta vastasi pitkälti Tepcompin suunnittelutiimi. Suunnittelu- ja tuotekehitysyksikkö tuli hyödylliseksi kumppaniksi monelle asiakkaille, koska perinteisten polttimoihin verrattuna LED-teknologialla oli vähän yhtäläisyyksiä. Samana vuonna palkattiin ensimmäinen täysipäiväinen ostaja yrityksen palvelukseen. 

1990-luvulla Tepcomp teki pintaliitosladonnan pitkälti käsityönä. Vuonna 1998 Orikedun teollisuushalli pistettiin myyntiin sen ahtauden vuoksi. Uudet tilat löytyivät Virusmäentie 65:stä, jossa oli myös enemmän tilaa uusille laitteille ja entistä paremmat mahdollisuudet niiden sijoittamiselle. Seuraavana vuonna hankittiin Mydata-pintaliitosladontakone ja Reflow-uuni. Aluksi kone pyöri kahdessa vuorossa ja sen käyttöä opiskeli koko henkilöstö. Käytännössä kone ei levännyt hetkeäkään.

2000-luku investointien aikaa

2000-luvun alussa elettiin Suomessa internet-huumaa. Uuden talouden evankelistat pitivät kovaa ääntä vuosituhannen molemmin puolin uudesta taloudesta, mikä aiheutti lopulta it-kuplan puhjettua elektroniikka-alallakin oman myllerryksensä.

Tepcompin osalta lama ei koetellut niin kovasti kuin kymmenen vuotta sitten. Sarjoja tehtiin paljon, mutta pienemmissä erissä. Suuri pelastus molemmissa talouden notkahduksissa oli se, että yritys ei ollut naimisissa teleklusterin kanssa. 2000-luvun taitteessa Tepcompin jollakin asiakasryhmällä meni aina hyvin ja liiketoiminta kehittyi suotuisasti.

Tämä näkyi myös investointipuolella. Aivan tyhjän päälle Heikki ei toivoaan ollut ledien osalta perustanut viisi vuotta sitten. LED-tuotteiden osuus koko myynnistä kasvoi vuosi vuodelta ja alkoi olla kannattavaa liiketoimintaa vuosituhannen taitteessa. Vuonna 2001 hankittiin HEEB-ladontakone jalallisten LEDien ladontaan ja uusittiin aaltojuotoskone. Seuraavana vuonna hankittiin toinen Mydata-pintaliitosladontakone, mikä kasvatti toimituskapasiteetin kasvun myötä toimitusvarmuutta ja joustavuutta.

Tepcompin liiketoiminta oli pisteessä, jossa sen piti siirtyä pienestä yrityksestä askeleen ylöspäin. Yksi kehitysaskel oli laatujärjestelmän käyttöönotto. Heikki vastasi projektista ja tuotti suuren osan sisällöstä ISO 9000:2000 ja ISO14001 mukaiseen laatujärjestelmään. Vuonna 2003 saatiin toimintajärjestelmän sertifiointi, tehtiin liiketoimintasuunnitelma ja led-tuotteiden teknologiastrategia. Tepcomp otti silloin myös käyttöön laadun tarkkailuun itse kehittämänsä LED-tuotteiden optisen tarkastusjärjestelmän.

Laitekannan kehittyminen 2000-luvulla mahdollisti entistä tehokkaamman toiminnan ja kehittyneemmät tuotekomponentit. Esimerkiksi linja-autojen LED-sivuvalojen piirikorttien valmistus tapahtui jatkossa koneilla pintaliitostyönä. Venäjän tuotanto toimi aina vuoteen 2003 alkuun saakka, mutta sen jälkeen tullibyrokratian kasvaessa tuotanto ajettiin alas itänaapurissa. Laitekannan kehittyessä pystyttiin kotimaassa tuottamaan jo tarpeeksi korkea kilpailuaste ja Venäjän liiketoiminnan lopettaminen ei vaikeuttanut yrityksen tilanteeseen.

LED-liiketoiminta kehittyi, mutta elektroniikan sopimusvalmistus pysyi pitkään 2000-luvulla merkittävimpänä liikevaihdon tuottajan yritykselle. LED-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia. LEDien osalta tehtiin paljon pioneerityötä, mikä näkyi lukuisina protoina. Voidaan sanoa, että Tepcomp oli aikaansa edellä LED-teknologian suhteen ja markkinat eivät vielä olleet täysin valmiita uusiin sovelluksiin. Lähes kaikki olivat kiinnostuneita niistä, mutta asiakkaat eivät vielä uskaltaneet ottaa teknologiaa tuotteisiinsa. Tämä johtui osaksi siitä, että esimerkiksi tuotteiden muotoiluun olisi usein pitänyt tehdä muutoksia.

Heikki alkoi olla lukuisten projektien ansiosta todellinen LED-guru, joka oli haluttu puhuja seminaareissa. Vuonna 2004 Sami Norppa aloitti yrityksen toimitusjohtajana ja Heikki keskittyi täysin LED-projekteihin, mikä oli selkeä viesti strategian painopisteestä. Sopimusvalmistuksen ja LED-tuotteiden myynti eriytettiin ja panostettiin entistä enemmän myös tekniseen tukeen, joka oli etenkin LED-asiakaspalvelussa tärkeä osa-alue.

Varsinainen liiketoiminta alkoi vuonna 1985. Toiminta aloitettiin 100 m²:n vuokratiloissa Turussa Vajossuontie 3:ssa, jossa tilat olivat kahdessa kerroksessa. Pienissä tiloissa kaksikko valmisti ensimmäiset tuotteensa Wallacille, joka on edelleen yrityksen asiakkaita.

Vuonna 2005 tilikausi muutettiin kalenterivuodeksi. Samana vuonna henkilökuntaa koulutettiin lyijyttömään tuotantoon, joka ulottui kaikkiin tuotekomponentteihin. Vuonna 2006 Tepcomp hankki uuden aaltojuotoskoneen ja Reflow-uunin lyijyttömään tuotantoon. Samana vuonna Heikki ja Ulla Mustoselle annettiin LED-teknologian kehittämisestä Millenium-palkinto, joka ei olisi Suomessa voinut mennä parempaan osoitteeseen.

LED kuten muutkin uudet teknologiat vievät oman aikansa, että ne lyövät itsenä läpi tuotteissa. Tepcomp toi ensimmäiset omilla linsseillä varustetut LED-valot markkinoille. Lisäksi yritys perusti kuluttajille suunnatun LED-lamppujen verkkokaupan, koska messuilla kysyntää oli paljon. Suurin osa kuitenkin LED-tuotannosta meni asiakkaiden tuotteisiin ja projekteihin, kuten siltojen ja rakennusten valaistuksiin. Tepcomp hyväksyttiin vuonna 2006 LED light for you -verkostoon.

Samana vuonna Tepcomp hankki ensimmäisen AOI-testauslaitteiston (Automatic Optical Inspector, AOI). Laadittiin vuosittain päivitettävä liiketoimintastrategia. Yrityksen palveluksessa oli 35 työntekijää sekä paljon vuokratyövoimaa.

Vuonna 2007 toimintaan panostettiin uusilla koneilla. Lyijyllinen aaltojuotoslinja uusittiin, minkä lisäksi jalallisten ledien ladontakapasiteettia lisättiin hankkimalla Mydata-ladontakone. Vuonna 2008 Hankittiin Mydata-pintaliitosladontalinja ja vanhemman Mydata-pintaliitosladontalinjan Reflow-uuni uusittiin. Vuosi 2008 oli todella kiireinen ja liiketoiminta kehittyi vauhdilla vaikka samaan aikaan oli menossa talouden notkahdus.

Uusilla voimilla uuteen kasvuun

Heikki ja Ulla Mustonen alkoivat miettiä pikku hiljaa eläkevuosia ja yrityksen myymistä vuosikymmenen loppupuolella. Yrittäminen oli antanut paljon, mutta se oli myös ottanut paljon. Yrittäjäpariskunta halusi yrityksen seuraavaan kasvuvaiheeseen uusia vireitä voimia.

Vuonna 2010 Yrityskaupan myötä yrityksen omistus vaihtui. Uudeksi omistajaksi tuli Pekka Leppälä. Tepcompista oli kiinnostuneita useat muutkin ostajakandidaatit.

Heikki harkitsi Tepcompin myymistä pitkään ja haastatteli eri ostajia useaan kertaan. Hän halusi, että Tepcompin historia saa jatkoa hyvissä käsissä ja liiketoiminnan kehittämiseen panostetaan myös tulevaisuudessa. Heikki tapasi Pekka Leppälän useamman kerran ja vakuuttui, että uusi omistaja on löytynyt.

Pekalla on lähes kymmenen vuoden kansainvälinen kokemus paperikoneiden myymisestä eri puolilla maailmaa. Hän teki pitkän uran Valmetilla ja vastasi muun muassa kolme vuoden ajan Italian myyntikonttorin toiminnasta. Valmetilta Pekan tie vei Finpron markkinointi- ja viestintäjohtajan paikalle, jossa hänen tehtävänsä oli auttaa kotimaisia yrityksiä etabloitumaan maailmalle.  Lisäksi Pekka on toiminut Entre Marketing -yrityksen toimitusjohtajana ja partnerina. Pekan tekninen tausta sekä vankka kokemus yritysjohtamisesta ja kansainvälisestä kaupasta olivat asioita, jotka todennäköisesti vaikuttivat myönteisesti yrityskaupan syntymiseen.

Pekka Leppälä aloitti toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 7.4.2010. Pekka palkkasi Ullan kahdeksi kuukaudeksi ja Heikin kuudeksi kuukaudeksi, jotta siirtymävaihe saatiin onnistuneesti päätökseen. Käytännössä Heikki ja Pekka olivat samassa huoneessa kasvot vastakkain kuusi kuukautta, jonka aikana arvokas tietopääoma vaihtoi omistajaa.

Organisaatiota muutettiin vanhojen omistajien lähdettyä ja henkilöstöä palkattiin lisää. Tällä hetkellä Tepcompin palveluksessa on noin 135 työntekijää. Yrityksen suunnittelu- ja kehitysyksikköä on vahvistettu, työtekijöiden rooleja selkeytetty ja konekantaan panostettu.

Vuonna 2011 yritys muutti uusiin isompiin tiloihin Kaurakatu 46 osoitteeseen, joka on Telesten vanha kiinteistö. Tepcompin henkinen perintö jatkuu samoissa tiloissa, joista sen juuret lähtivät itämään lähes 30 vuotta sitten.

Vuonna 2013 Tepcomp perusti tytäryhtiön Viroon. Tammikuussa 2014 yritys aloitti tuotannollisen toiminnan Saarenmaan ”pääkaupungissa” Kuressaaressa. Viron toiminta on kehitetty samalle tasolle Turun tehtaan kanssa. Viron tehdas muutti uusiin remontoituihin tiloihin vuoden 2019 alussa.

Tepcompista on tullut konserni, joka jatkaa kasvua yhdessä asikkaiden kanssa. Panostamme oikeisiin ihmisiin, teknologiaan ja osaamiseen. Huikea matka jatkuu…

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää? Ota meihin yhteyttä!

Yhteystiedot