Skip to main content

”Tepcompille taloudellinen ja ekologinen

tehokkuus ovat toisiaan tukevia tavoitteita.” 

Ympäristö

Tepcomp Group on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä eettisesti ja vastuullisesti yhä ekologisempaan suuntaan.

Toiminnassamme noudatamme kiertotalouden keskeisiä tavoitteita säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Haluamme omalta osaltamme vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja luonnonvarojen niukkuuteen.

Resurssien vastuullinen käyttö ja materiaalien huolellinen vähentäminen, uusiokäyttö ja kierrättäminen on keskeistä toiminnallemme. Näin haluamme vähentää jätteen määrää ja maksimoida materiaalien uudelleenkäytön.

Turun tuotantolaitokselle on myönnetty ISO 14001 Ympäristönhallintastandardi ja noudatamme alan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Turun tehtaan lämmitys toteutetaan kolmella teollisuustason ilmavesilämpöpumpulla ja tehokkaalla lämmön talteenotolla. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö käytetään korvausilman lämmitykseen.

Lisäksi Turussa hyödynnetään myös aurinkopaneelien tuottamaa energiaa.

Tepcompin Viron tehtaalla lämmitys tapahtuu puolestaan kaukolämmön avulla, jossa käytetään paikallista puuhaketta.

Molemmissa tehtaissa kaikki jätteet lajitellaan ja seuraamme jätteiden määrää. Jätteet pyritään aina kierrättämään, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, jätteet hyötykäytetään. Toimitamme jätteet alaan erikoistuneisiin yrityksiin, joissa se käsitellään turvallisesti ja ympäristö huomioiden.

Toimittajilla on merkittävä rooli arvoketjussamme, ja tavoitteenamme on rakentaa toimittajaverkosto, joka pystyy noudattamaan arvojamme sekä odotuksia koskien ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Teemme tiiviisti yhteistyötä kumppanien  kanssa parantaaksemme tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta koko hankintaketjussa.

Toiminnassamme kiinnitämme paljon huomiota myös logistiikan optimointiin, koska sitä kautta pystymme vähentämään kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Samoin yhteistyössä asiakkaiden kanssa haluamme löytämään kehityskohteita tuotepakkausten ympäristöystävällisyyteen.

Me Tepcompilla uskomme että energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävä ja tehokas käyttö korostuu entisestään. Meille taloudellinen ja ekologinen tehokkuus ovat  toisiaan tukevia tavoitteita. Siksi olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja kehittämään toimintaamme jatkuvasti. 

Ota yhteyttä!