Tepcomp har belönats Tillväxtföretag-certifikat 2018

Tepcomps verksamhet har de tre senaste åren ökat märkbart och sålunda förtjänat sin plats som Tillväxt-företag

Tepcomps målmedvetna arbete som elektronisk kontraktproducent, samt innovativ LED-ljusprodukter utvecklare och producent har börjat bära frukt. Vår affärsverksamhet har årligen vuxit betydande, vilket visar vår förmåga att skapa en framgångsrik affärsverksamhet. De tre senaste åren har vår verksamhet ökat märkbart, och på grund av detta har Kauppalehti belönat Tepcomp med Tillväxt-certifikat.

Vi tar med stolthet emot Kauppalehtis ära och fortsätter ödmjukt på vår framgångsrika väg.